Greater Los Angeles Area Region

  • RegionMap_GreaterLosAngeles_Inset

About This Region

  • AAHOA Website Headshots - ND

Greater Los Angeles Area Regional Director

Naresh (ND) Bhakta

Ambassadors

Angelica Chhikara
Bhagvan Pampaniya
Deven Bhakta
Digna Patel
Hiren Bhakta
Kamal Hira
Mayur Patel
Nilay Shah
Nimisha Solanki
Priyank Ahir
Rashmi Mulji
Ravi B. Patel
Sanjay (Shane) L. Patel
Sundeep Vaghashia
Vibhuti Panchal

 

Upcoming Events


Click here for a list of this region's upcoming events.