Washington DC Area Region

  • Washington

About This Region

  • SandipPatel_Website

Director

Sandip Patel

Ambassadors

Asmita Patel
Bhavik Shah
Deepak Patel
Kirtan Patel
Manan Shah
Nilraj Chudasama
Paul (Prashant) Patel
Pravin Kotadia
Priti Patel
Purnima Patel
Roshan Patel
Tejas B. Patel

Upcoming Events